Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в 2019/2020 н

НАКАЗ

04.05.2020 м. Миколаїв №

Про порядок закінчення навчального року

та проведення державної підсумкової атестації

в 2019/2020 навчальному році

Відповідно до Листа МОН України «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організоване завершення 2019/2020 навчального року» № 1/9-178 від 27 березня 2020 року та Листа управління освіти Миколаївської міської ради Миколаївської області «Про рекомендації щодо завершення 2019/2020 навчального року» №1209/13.01.01.-10/14 від 01.04.2020р., наказу Міністерства освіти і науки України «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році» від 30.03.2020 року № 463, Положення про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів загальної середньої освіти.

НАКАЗУЮ:

  1. Завершити навчальний рік в умовах дистанційного навчання відповідно до структури, визначеної педагогічною радою на початку навчального року, а також з урахуванням виконання календарно-тематичних планів 25.05.2020 р.

  2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Минькович Ю.О., Ніколаєвій О.В.:

2.1.Вжити невідкладних заходів щодо реалізації навчальних програм відповідно до робочих навчальних планів.

  • о 25.05.2020

2.2.Укласти графік дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу відповідно до листа МОНУ 3 1/9-213 від 16.04.2020 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року» (за наданою у листі формою).

До 07.05.2020

2.3.Оприлюднити на офіційному сайті школи графік проведення підсумкових контрольних робіт та забезпечити інформування учнів про проведення всіх видів оцінювання.

До 07.05.2020

2.4.Забезпечити організацію індивідуально – групових занять у 11 класі (травень-червень 2020). Скласти графік проведення індивідуально – групових занять.

До 15.05.2020

2.5.Ознайомити педагогічний колектив, батьків і учнів 11 класу з порядком закінчення поточного навчального року і проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО та графіком індивідуально- групових занять через Z00M, вайбер, сайт школи.

До 15.05.2020

2.6.Доповнити інформаційний куточок для батьків та учнів щодо завершального періоду навчального року на сайті школи.

До 15.05.2020

2.7. Підготувати перелік мінімальної кількості звітноі документаціі, яку мають подавати вчителі.

До 15.05.2020

2.8. Скласти графік заповнення педагогічними працівниками класних журналів. До 11.05.2020 р.

3.Вчителям-класоводам 1-4 класів та вчителям– предметникам відповідно до листа МОНУ № 1/9-213 від 16.04.2020 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року»:

3.1. Провести річні контрольні роботи згідно графіку, з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному та фізичному перевантаженню учнів.

До 19.05.2020

3.2. Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацісю.

3.3. Організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції.

3.4.Здійснити підсумкове оцінювання у 2019/2020 навчальному році з урахуванням результатів очного навчання у І семестрі, січні – березні 2020 року (ОН) та результатів дистанційного навчання в період карантинних обмежень у ІІ семестрі.

До 22.05.2020

3.5.Завершити оформлення шкільноі документаціі, зокрема заповнення класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень, відповідно до затвердженого графіка.

3.5.1. Класні журнали заповнювати відповідно до календарно-тематичного планування згідно з розкладом.

3.5.2.Дати та зміст уроків записувати відповідно до календарного планування.

3.5.3.Оцінки перенести із власних записів та електронних журналів.

3.5.4.На підставі поточних оцінок та контрольних робіт виставити тематичні.

3.5.5.Оскільки контрольні проводилися у формі тестів, то в змісті уроків фіксувати : Контрольне тестування.

3.5.6.Учнів, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, оцінити за результатами проведення семестрової контрольної роботи.

3.5.7.Якщо учень не навчався впродовж карантину та не має оцінок, то ставиться «Н» на предметних сторінках та «П/П» на сторінках відвідування. Тематична ставиться «Н/А» і не враховується під час виставлення семестрової.

3.5.8.Підсумкові оцінки за семестр виставити з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання до початку карантину, оцінювання під час дистанційного навчання.

3.5.9.Річне оцінювання навчальних досягнень учнів провести на підставі оцінювання за перший та другий семестр.

3.6. Забезпечити перевірку семестрових контрольних робіт та оцінювання навчальних досягнень учнів, які не долучилися до дистанційного навчання, використовуючи різні форми контролю, виходячи із можливостей родин учнів.

3.7. Виставити річні оцінки до класних журналів не пізніше 6 робочих днів після завершення другого семестру та можливості фізичного повернення до приміщень закладу.

3.8.Організувати на початку 2020-2021 навчального року в 2-11 класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно.

3.9.Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік.

4. Звільнити від державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х класів.

4.1. Атестацію учнів провести за результатами річного оцінювання.

4.2.У відповідних документах про освіту (класні журнали, табель успішності,

свідоцтво про базову середню освіту) виставити річні бали та зробити запис «звільнений (а)».

5.Прийняти до 01.07.2020 року педагогічною радою рішення про переведення

учнів закладу до наступного класу.

6.Класним керівникам:

6.1.Здійснити видачу свідоцтва досягнень, табелів та свідоцтва про базову середню освіту учням 1-10 класів в електронному вигляді до 15.06.2020 з подальшим врученням оригіналу документа на початку нового навчального року.

7. Відмінити проведення свята останнього дзвоника для учнів закладу і випускний вечір через загрозу поширення коронавірусу.

8. Затвердити графік видачі документів учням 1-8, 10 класів, випускникам 9 класів, які планують навчатися в іншому закладі освіти, та випускникам 11 класу з урахуванням необхідності дотримання протиепідеміологіиних вимог (Додаток 1).

9.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи Т.В.Жеребцова

З наказом ознайомлені педагогічні працівники дистанційно:

Графік контрольних підсумкових робіт в 5-11 класах

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now